Пристрастяване

Пристрастявания

Консултациите свързани с пристрастявания обикновено включват голям брои зависимости. Обикновено когато говорим за пристрастяване и зависимости, повечето хора си представят наркотична или алкохолна зависимост. Често обаче в терапията говорим за пристрастявания, като никотинова зависимост, хазартна зависимост, хранителни разстройства. Ако в момента обмисляте да потърсите помощ за пристрастяване, което имате, то вие вече сигурно сте наясно и се сблъсквате с голяма част от проблемите, които то може да причини в живота ви.

Каква е разликата между зависимост и злоупотреба?

Когато сте зависими от вещество, като алкохол или наркотици например, вие обикновено развивате толеранс за това вещество, което ви кара да имате нужда от повече от него , за да постигнете резултата, който сте постигали преди. Също така може да изпитвате абстинентни симптоми няколко часа след последната ви употреба.

Злоупотребата е нещо различно и обикновено се развива след физическата зависимост. Вие започвате да използвате веществото по опасни за вас начини, ставате неразумни и често се впускате в рискови поведения, които сериозно могат да застрашат здравето ви.

Независимо дали имате физическа зависимост или проблеми със злоупотребата, важно е да потърсите помощ незабавно.

Видове вещества и пристрастяване

Алкохол. Алкохолната злоупотреба е най-честата форма на злоупотреба, тъй като консумацията на алкохол е социално приета и толерирана от обществото много повече, отколкото употребата на наркотици.

Наркотичната зависимост може да включва голям набор от вещества като марихуана, хероин, кокаин, амфетамини и др.

Също така употребата на медикаменти, приемани повече от предписаните количества, се счита за злоупотреба. Ако използвате веществото или медикамента дори, когато сте наясно, че това може да има застрашителен ефект върху вас, то това вече е злоупотреба. Може да започнете да идентифицирате всички вещества, които приемате и да наблюдавате кое от тях предизвиква най-много проблеми и деструктивни промени в поведението ви. Тази информация ще е много полезна за по-нататъшното ви лечение.

Физически симптоми при злоупотреба с алкохол и наркотици

Не отнема дълго време да се появят физически проблеми при злоупотреба с алкохол и наркотици. Симптомите, за които трябва да внимавате са:

 • Трудности със съня;
 • Промени в апетита;
 • Зачервяване на очите или воднисти очи;
 • Треперене на ръцете;
 • Студени или потни длани;
 • Треперене на тялото;
 • Промяна в мириса на тялото, дъха и дрехите;
 • Хиперактивност- започвате да говорите прекалено много и прекалено бързо;
 • Проблеми с координацията и походката;
 • Признаци за повдигане и повръщане;
 • Нарушен сърдечен ритъм;
 • Следи от убождания по тялото;
 • Течащ нос;
 • Упорита кашлица;
 • Влошена лична хигиена.

        Имате ли зависимост?

Знаците за зависимост или пристрастяване могат да се появят много преди или след физическите симптоми. Помислете за начина, по който се чувствате, мислите и се държите, за да проверите дали следните критерии за зависимост отговарят за вас.

На колкото повече отговорите с да, толкова по-сериозна е вашата зависимост.

Чувствате ли се извън контрол?

Когато се чувствате извън контрол е много по-трудно да се справите със житейските ситуации. Ако сте стигнали точката, в която вашето поведение е извън вашия контрол и вие предизвиквате голяма част от проблемите си, е необходимо да потърсите помощ веднага.

Искате да спрете, но не можете.

Най-вероятно разпознавате, че имате проблем със злоупотребата и до сега сте се опитвали да го решите самостоятелно, което не е довело до резултат. Често е трудно да превъзмогнете проблема без допълнителна помощ и без ресурсите, техниките и себепознанието, които може да ви донесе консултирането. Възможно е при неуспешни опити да започнете да се чувствате по-депресиран, което пък да повлияе на способностите ви за справяне.

Отделяте ли много време за набавяне и употреба на веществото?

Важността, която придавате на това да си набавяте веществото навреме, показва степента и силата на пристрастяването ви.

Изпитвате ли непреодолимо силно желание (крейвинг) .

Имате ли силно желание да употребите през по-голямата част от деня, което не можете да превъзмогнете по никакъв начин и не отминава с времето?Дори и тези крейвинги да са леки или умерени, е препоръчително да започнете консултиране, за да избегнете задълбочаване.

Ангажирате ли се все по-често в рискови поведения?

В началото това може да са по-слаби знаци, като да не си платите сметките навреме, да сте разсеяни и несъсредоточени в работата си, да забравяте домашни, партнъоски или родителски задължения и да достигне до по-сериозни прояви като проблеми със закона, кражби, конфликтни отношения с близките.

Как са вашите взаимоотношения?

Връзките обикновено се влошават и са изпълнени с конфликти, напрежение, недоверие и страх.

Все още ли ви интересуват други неща?

Когато сте обсебени от употребата, вашият интерес към други хора, места и дейности рязко намалява. В началото може да спрете да правите неща, които сте харесвали преди, а в по-крайните варианти – интерес в живота ви да представлява само самата употреба.

Влошава ли се житейската ви ситуация?

Дали заради употребата взимате по-лоши решения, влизате често в конфликти, изолирате се, не умеете да планирате и разпределяте времето си, имате финансови затруднения.

Развили ли сте толеранс към веществото?

Количеството, което преди ви е било достатъчно, за да постигнете определен ефект вече не предизвиква същия. Това ви кара да отделяте повече време за намиране и използване на вещества и влошава проблема.

Изпитвате ли абсинентни симптоми, когато спрете веществото?

Какво се случва когато не употребявате няколко часа? Може ли да издържите един ден без да страдате от сериозни физически симптоми? Ако липсата на употреба ви кара да изпитвате физически дискомфорт, то значи нещата са станали сериозни и е необходима външна намеса.

Готови ли сте да се откажете заради самите себе си?

Често семейството и приятелите взимат отношение и предприемат мерки за лечение. Това може да е полезно, особено ако разговорите с тях ви мотивират да предприемете действия за лечение. Също така е вярно обаче, че по-добър напредък в лечението ще постигнете, ако вие самите сте мотивирани и разбирате нуждата от промяна, заради самите себе си.

Как може да ви помогне консултирането при злоупотреба и пристрастяване

Консултирането може да ви помогне да превъзмогнете пристрастяването и злоупотребата малко по малко всеки ден. Процесът изисква време и упоритост и е препоръчително да сте с нагласата за дългосрочна работа и бавна и продължителна промяна. Консултирането цели  да задълбочи вашата степен на себепознание и заедно да идентифицираме вашето поведение и начини на справяне и да търсим по-добри варианти за справяне със ситуациите във вашия живот. Заедно ще откриваме как вашето минало може да ви е повлияло при развитието на злоупотреба или пристрастяването. Със себеизследването и по-голямото себепознание, което ще придобиете, ще имате възможността да преосмислите миналото си и да погледнете по нов начин, както и да разберете по-добре вашата лична история. Целта е да се освободите от ранни травматични изживявания и деструктивни навици.

Повишаване на себепознанието

В началото на целия оздравителен процес започва с повишаване на вашето себепознание и разпознаване на чувства, мисли и поведение, които могат да ви водят към употреба. В сесиите заедно ще изследваме и наблюдаваме, така че вие да се научите да бъдете сам за себе си един обективен наблюдател на начина, по който мислите и се държите, когато се сблъскате с чувства като страх, тревога, емоционална болка или друг вид емоционален дискомфорт. Целта е да започнете да правите по-добри избори в поведението си и да се научите да разпознавате какво ви помага да ги правите.

Промяна на рискови модели на мислене свързани със злоупотребата

Най-важните мисли, които трябва да променим заедно са тези, които ви подстрекават и водят към поведения свързани със злоупотреба. Тези мисловни модели са вредни и ви подтикват към употреба, дори и да смятате, че те са верни. Най-добрият начин да ги разглеждаме е като полезни и вредни мисловни модели и да се съсредоточим върху тези мисли, които ви носят по-добрия резултат.

Избор на по-здравословно поведение

Когато мисловните ви модели са позитивни и пълни с полезни мисли, изборът на по-здравословни поведения става лесен. Разбира се, изборът на по-добри поведения е във ваши ръце. Част от консултирането е свързано с това заедно да откриваме по-добри поведения, които ви помагат да останете на дистанция от света на злоупотребата.

Практикуване на себеограничаване и поставяне на здравословни вътрешни граници

Винаги е за предпочитане да задоволите нуждите си, когато те ви водят към по-добър и здравословен живот. Когато обаче отдаването на вашите най-деструктивни желания може да съсипе живота ви, да застраши връзките с околните ви и да заплаши вашето съществуване чисто физически, то най-добре е да практикувате поставянето на здравословни вътрешни граници. Себеограничаването и въздържанието е трудно да бъдат приложени и научени, особено когато сте в активна употреба и нямате добра поддържаща система – хора, които да ви подкрепят и помагат във въздържанието особено в началото на лечението ви. Заедно ще идентифицираме необходимите ви умения и подкрепа за установяване на един по-добър себеконтрол.

Кризисни интервенции

В случай, че злоупотребата е много разрушителна и застрашаваща живота, или пък изпитвате силни абстинентни симптоми, е наложително спешно да се обърнете към специализирана медицинска помощ. Започването на терапия не е препоръчително в тези случаи, но е необходимо да се предприеме веднага щом не съществува пряк риск за живота и кризата е преодоляна, това е важно за да не се върнете отново към старите деструктивни поведения веднъж щом кризата е преодоляна.

В една първоначална консултация заедно можем да определим степента на напредналост на вашата зависимост и да идентифицираме следващите необходими стъпки.  Не губете време да чакате злоупотребата да разруши вашият живот, емоционалното и физическото благополучие на вас и вашите близки. Потърсете помощ сега и нека заедно да извървим дългия и труден път от живот в зависимост, към един удовлетворителен и пълноценен начин на живот.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close