Насилие

Злоупотреба и насилие

Последиците от злоупотребата, независимо дали тя е емоционална, физическа или от сексуален характер, обикновено оставя дълготрайни белези върху нашата психика и функциониране. Много често когато говорим за злоупотреба и насилие, ние си представяме чисто физическия аспект, но освен очевидните белези, които оставя физическото насилие, съществуват и много други видове злоупотреба, които оставят невидими белези в психиката и душата. За много хора е по-трудно да различат и разберат знаците, че са обект на емоционално или психологическо насилие.

Всички форми на ментална, психологическа и емоционална злоупотреба се квалифицират като насилие, защото един човек подлага друг човек на определен вид поведение, което му причинява психологическа травма, дистрес или дискомфорт. Емоционалната злоупотреба може да промени начина, по който вие мислите, чувствате или се държите. Тя може да предизвика висока тревожност, депресия или дори пост травматично стресово разстройство. Последиците от психологическата злоупотреба могат да продължат дълго във времето и дори да надживеят връзката или ситуацията, в която са се случили.

Но как да разпознаем знаците, че сме в ситуация на психологическа злоупотреба?

Има много знаци за психологическа злоупотреба и по-долу са описани най-често срещаните. Те са показател, че нещо нездравословно се случва във вашата връзка, което трябва да бъде взето под внимание.

  1. Постоянна критика и манипулации. Често злоупотребяващият използва критики, за да ви накара да се чувствате зле по отношение на себе си, дали в критиката има доза истина или не, не е от значение. Скритата цел на злоупотребяващия човек е да провокира във вас състояние на страх и неувереност, като това ще помогне по-лесно да установи контрол върху вас и вашето поведение. Често когато себеоценката ни е разклатена, сме по-склонни да слушаме и правим неща наложени ни от вън, които не бихме направили, ако не бяхме под влиянието на страха и несигурността.
  2. Засрамване за начина, по който се държите. Опитите да ви накарат да се почувствате зле и да се засрамите от нещата, които вършите или казвате са също опит за злоупотреба. Често насилниците се опитват да ви накарат да се чувствате зле от това, че с вашето поведение и думи вие ги излагате, така че следващият път да кажете или направите точно това, което те искат.
  3. Прехвърляне на отговорността за начина, по който те се чувстват върху вас. Злоупотребяващите хора не поемат отговорност за техните собствени чувства и живот. Ако не напредват в работата, то това е заради вас, ако ви крещят, то е защото вие сте ги ядосали. Те често не виждат тяхната собствена отговорност и отказват да признаят своето участие. Вместо това вие сте набеден за всичко лошо което се случва в живота им и често ви обвиняват, че се опитвате да ги съсипете.
  4. Вербална злоупотреба, обиди и подигравки. Насилникът може да използва обиди и подигравки, като често ви нарича с различни думи в хумористичен маниер. Много често злоупотебяващия се опитва да ви убеди, че той/тя просто се шегува, като ви нарича например „прасенце“ или „мързеливко“ и дори се опитва да ви посочи, че вие сте прекалено чувствителен и не нужно се засягате. Целта отново е да провокира във вас чувство за малоценност и несигурност по отношение на собствената ви стойност, така че дори да се чувствате благодарни, че някой е с човек като вас.
  5. Наказание или заплахи за наказание. Злоупотрбяващият може да ви заплашва, че ще ви напусне или пък да използва заплахи и наказание свързани с децата ви и други близки за вас хора. Тук се включват и всички опити за изнудване, наказания и манипулации, финансов контрол или пък разкриване на лична и съкровенна информация.
  6. Отказ от комуникация. Ако искате да поговорите за проблемите във вашата връзка, злоупотребяващият може да откаже да говори, или напълно да откаже комуникация с вас. Това се случва, тъй като вие може да осъзнаете в един разговор, че не вие имате вина за всички проблеми и неудачи, както досега ви е казвано.
  7. Отказ от даване на внимание, любов и емоционална подкрепа. Всеки се нуждае от любов и признателност във връзката. Неща като това да седите на дивана, да се прегръщате или да си държите ръцете на улицата, са знаци на привързаност. Същото важи и за емоционалната подкрепа, изслушването и отделянето на внимание. Във връзките на насилие злоупотребяващият партнъор ви дава тези жестове на внимание и признателност като награда за „добро‘ поведение или пък се отдръпва от вас при „лошо“ поведение. Показването на внимание, любов и привързаност ни карат да се чувстваме значими, сигурни и обичани. Отказът или отдръпването на злоупотребяващия може да ви накара да направите всичко, за да спечелите обратно любовта и чувството за сигурност. За насилникът това е само средство за манипулация и контол върху другия.

Какво да направите, за да се защитите

Ако смятате, че сте попаднали във връзка на емоционална злоупотреба и насилие, то е необходимо да потърсите професионална помощ веднага. Разговорите с терапевт могат да ви помогнат да си изясните дали се намирате в здравословна връзка. Възможно е да се намирате във връзка, която не е здравословна за вас, но не е и връзка на насилие и злоупотреба. Възможно е и връзката ви да няма всички от гореизброените признаци, но въпреки това да е връзка на насилие. Разговорите с терапевт могат да ви помогнат да разберете какво точно се случва в ситуацията. Излизането от връзка на насилие не е лесно, но не е и невъзможно. Често когато искате да прекратите тези отношения, злоупотребяващия се опитва да ви задържи чрез манипулации, всяване на страх, заплахи, а много често и чрез извинения, молби, обещания за промяна. Срамът, чувството за вина и страха, задържат много мъже и жени в отношения на злоупотреба и насилие.

Обичайно е трудно човек да осъзнае, че се намира в отношения на злоупотреба и понякога минават години, за да се осмели да говори и довери на някого притесненията си и да разкрие сериозността на проблема. Страхове от обвинения и неразбиране от страна на другите, както и чувство на обреченост и невъзможност да се намери изход спират много хора от това да доверят проблемите си. В разговорът с терапевт в среда на разбиране, подкрепа и и липса на осъждане, вие може спокойно да доверите и да разкажете за случващото се. Не чакайте ситуацията да се влоши и задълбочи, направете първата крачка и потърсете професионална помощ сега.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close