Фази в развитието на семейството и характерните трудности за тях – I част

В системната теория на Салвадор Минучн, се предлага възгледът към семейството, като към динамична и пременяща се единица, вместо , като към статична и непроменяема такава.  Семейната система се разглежда като постоянно променяща се в отговор на предвидими фази в нейното развитие, както и на непредвидими събития в живота като например преместване, развод и т.н.

Минучин (1981) идентифицира четири основни фази в развитието на семейството.

В тази статия ще се опитаме да разгледаме основните характеристики на всяка една от тези фази и да обрисуваме основните трудности, които може да изпитате през преминаването им.

  1. Фаза на формиране на двойката

В тази фаза обикновено новосъздадената двойка, която досега е била в режим на излизане на срещи или пък на спорадични периоди на прекарване на по-интензивно време заедно –пътувания, уикенди, екскурзии, все повече започва да се оформя, като сериозна двойка и бъдещо семейство. Романтичните и страстни периоди в началото на връзката поутихват и това е момента, в който много хора се натъкват на първите признаци на недостатъци на партньора си. Тук много често се натъкваме на по-базисни различия, който в началото, когато главните дейности са около приятно прекарване на времето заедно и други развлекателни дейности на са били на дневен ред.

Основни за формирането на двойката в този момент са откриването и напасването на семейните ценности на партньора до нас и изучаване на възгледите му за брака, семейството, разпределението на отговорности и задължения заедно, идеите за прекарване на време отделно и време заедно , като двойка, излизане с приятели, режим на деня.  Индивидуалното разбиране на всеки един от партньорите за близост и дистанция, както и за количеството време, което би желал да прекарва в двойката или индивидуално също са важни моменти за предоговаряне.

Решаващ момент е как новооткритите различия и конфликтни ситуации ще бъдат  примирени и разрешени или пък не. В тази фаза се оформя и модела на разпределение на ролите в домакинството – създава се рутина, всеки един приема и носи определени отговорности гласно или не гласно договорени. Възможно е да съществуват конфликти, които да се задълбочат в някой от следващите фази.  

Решаващо отношение тук играят фактори, като това в каква семейна среда сме израснали ние самите и какви са различията и ценностите ни, както и идеите ни за бъдещото ни семейство, как те се различават от тези на партньора ни и до каква степен обухме могли да ги напаснем и да направим компромис.

 Откритият и честен диалог помага, както и включването на външни ресурси (литература, консултации с експерти, психологическа помощ) , когато партньорите се натъкнат на силни различия и трудности в разрешаването на конфликтите  в тази фаза.

  1. Фаза на семейство с новородено дете

Тази фаза предполага една семейна двойка с вече установени правила, ежедневие, роли и взаимодействие да „претъпи“ преструктуриране и промяна в светлината на появата на нов семеен член. Раждането на дете само по себе си носи много щастливи мигове, споделеност и радост на цялата семейна система, но същевременно крие и много предизвикателства, тревожност и неизвестност. Опасно би било да подценим промените и нуждата от преструктуриране на задължени и роли и да сме фокусирани само върху положителната страна на едно такова събитие. За младата майка обикновено това е период на коренна промяна на ежедневните дейности и носи със себе си емоции , като гняв, тревога, тъга, безнадеждност, страх. Сега вече тя е отговорна освен са себе си и за отглеждането на едно малко същество и тук е много важна ролята на бащата, като физическа и емоционална подкрепа. Цялата семейна система търпи промяна и може да се очаква възникване на напрежение около разпределение на новите ангажименти по отглеждане на детето, както и съчетаване на ролите около стари вече съществуващи такива по дома и тн и най-вече тяхното преразпределение. На помощ в зависимост от възможността и традициите на културата могат да дойдат външни за семейството фигури или роднини. Важно е в тази фаза да се организира възможно най-бързо и адекватно търсенето на система на помощ с външни ресурси при необходимост, както и да се държи в ума идеята за промяна и съпътстващата криза в отношенията между партньорите. Нормално е за известно време партньорската двойка да престане да съществува, като на преден план да се оформи и функционира родителската двойка. С течение на времето би могло да се очаква тази промяна да донесе намирането на здравословен баланс и съчетаване на ролята на родители и партньори.

Очаквайте продължение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close