Семейната система – конфликти и трудности по отношение на граници, роли, йерархия

В системната терапия една от основополагащите теория е тази на Салвадор Минучин (1974). Той говори за семейството, като за единна система, която се състои от множество подсистеми. Някои от тези подсистеми могат да бъдат открити в почти всяко семейство, това са: подсистемата на двойката, родителска подсистема, сиблингова подсистема (това са децата в семейството). В допълнение на по-горе посочените, в някои семейства други подсистеми се развиват на база на споделени признаци, като пол, хобита, интереси и дори личностови характеристики (например сериозни или обичащи да се забавляват). Най-важните два параметъра, които показват функционирането на семейството са:

1) Има ли ясно разграничение между родителската подсистема и подсистемата на двойката. Това на практика би означавало двама човека, които са партньори в живота и така е запознало тяхното съвместно съжителство да не забравят тази си роля и да не бъдат и останат само в ролята на родители, след като децата им се родят. Често наблюдаваме , че това се случва при много двойки след раждане и при отглеждане на децата. Важно за поддържане на семейния баланс и хармонични отношения е партньорите да не излизат от тези роли след появата на деца и целенасочено да правят усилия да запазват и подържат отношенията си като двойка. Време само за двамата без децата, романтична вечеря, излизане на вън, моменти на споделеност и интимност през ден или седмицата, всичко това помага да се подържа ясно разграничение между ролите или подсистемите според Минучин родители – двойка.

2) Има ли ясна граница между родителската подсистема и подсистемата на децата. Важно понятие, за което говори Минучин е дали има ефективна йерархия в семейството. Това на практика би означавало подсистемата на децата да е йерархично по-долу от подсистемата на родителите и най-вече родителите да представляват единна такава в ума на децата. Това е важно, за да не се създават коалиции и съюзявания с някой от родителите и по-този начина едно или някое от децата да преминава границите и правомощията си. Много често можем да наблюдаваме, че при родителски конфликт, едно или повече от децата са замесени и активно привиквани на страната от някой от родителите. Често з а тях това е на цената на повече свобода, правомощия или материални придобивки , за да въвлечени в тези конфликти.

Коалиции: проблематични субсистеми в семейството

Минучин (1981) говори за коалициите, които може да бъдат създадени между семейните членове и ролята им на проблематични подсистеми в семейното функциониране. Пример за това е коалицията между поколенията, която се формира между родител и дете срещу другия родител. Най-често срещаната семейна динамика е когато единият родител се сближава повече с детето си и има нерешени брачни или родителски конфликти с другия. Такива коалиции са особено често срещани при развод, в частност когато всеки един от родителите се опитва да привлече детето на своя страна. Понякога тези коалиции не са толкова явни и лесно различими – например това могат да бъдат споделени тайни между родител и дете, дадени с ясното послание „не казвай на баща ти/ майка ти“, или пък коментари, които одобряват детето, но дисквалифицират другия родител „толкова се радвам, че не си наследил темперамента на майка си/баща си“. Тези коалиции могат да включват други фигури от семейството, баби, дядовци и други роднини. Така формираната коалиция често подкопава авторитета, правилата и йерархията в една семейна структура и води до конфликти, девиантно поведени и затруднения най-вече при подрастващите, на които е възложена тежката задача да бъдат в ролята на разменна монета или пък в роля несъответстваща на възрастовите им способности.

Йерархия

Когато фамилната терапия разглежда проблем в поведението на детето, обикновено взимаме предвид връзката му със ситуацията в семейството, най-вече в родителската йерархия. По-долу са описани трите основни форми на родителска йерархия:

  1. Ефективна – тук йерархията е подходяща и родителите могат да поставят граници, като същевременно запазват емоционалната връзка с децата си . Пример за това би било, когато родителите единно поставят граница на по-малките си деца или забрана за стоене до късно и нагледане на телевизия повече от предварително установеното време за това, но и същевременно остават емоционално на разположение, за да говорят с децата си, да ги утешат и да чуят чувствата им по отношение на тези забрани.
  2. Недостатъчна – тук родителите не са способни ефективно да управляват поведението на детето си и обикновено имат прекалено позволяващо поведение. Обикновено границите с децата са размити и съществуват коалиции. Пример за това би било, когато единия родител забранява, а другия позволява дадено поведение, защото му е мъчно за детето или не иска да изглежда прекалено лош , без да осъзнава последствията от едно такова безконтролно поведение за детето си и воден по-скоро от лични мотиви.
  3. Прекалена – тук поставените правила са прекалено стриктни, нереалистични, наказанията са прекалено строги, а границите, много ригидни. Родителите се нуждаят от подкрепа за това да развият ефективни базирани на възрастта правила и очаквания към детето си, както и да засилят емоционалната връзка с него. Пример за това би било ограничения и забрани неподходящи за възрастта или адекватни, за по-малка възраст и забрани без обяснения или изречения като: „защото така казах, отивай си в стаята, и тн, без контакт, чуване и разбиране на позицията на детето.

Ако се намирате в подобна ситуация, започването на семейната терапия би могла да ви помогне, като подкрепи всички членовете на семейството да възвърнат баланса помежду си и да намерят подходящите нива на близост и отделеност, както и да установят нови граници и съответна йерархия. Изслушването на всички позиции, неосъдителното поведение и подкрепата без директивна намеса са една част от силните страни на системната семейна терапия. Намирането на сравнително бързи и ефикасни решения на наболели въпроси е част от този вид консултиране, от което може да се възползват всички членове на семейството. Екипът не център Идея е на разположение да отговори адекватно и бързо на вашите запитвания в условия на извънредно положение, като използва платформите на Вайбър и Скайп. Не се колебайте да ни потърсите, за да намерим заедно решение на вашите актуални трудности!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close