Услуги

Индивидуална психотерапевтична сесия (онлайн вариант)

Целта на тези сесии е в доверителна и спокойна среда на приемане и изслушване може да ми споделите всичко, което ви вълнува и да намерите отговори на въпроси за себе си, взаимоотношенията с другите значими за Вас или пък да споделите симптомите или трудностите , които ви измъчват и заедно да мислим и търсим решение. Моята цел е да ви слушам, подкрепям и водя към осъзнатост, намиране на решение и излизане от трудни житейски ситуации или пък ежедневни проблеми, за които понякога е трудно човек да погледне отстрани и да намери нова идея за промяна.
Продължителност 50 мин – Цена 30 лв

Семейна психотерапевтична сесия (онлайн вариант)

В този тип сесия ще разгърнем по-подробно процеса на взаимодействие и отношенията между семейните членове, присъстващи на сесията или пък в двойката, за да намерим заедно по-добри варианти за случване на хармонична комуникация, изразяване на чувствата и споделяне на емоциите. Целта е увеличаване на близостта, споделеността и интимността между партньорите, развиване на по-добри комуникационни умения, умения за създаване на доверителни интимни отношения или пък равнопоставеност в семейната система и роли. Специалната роля на децата в семейната сесия предполага използване на игрови методики, за вербализиране на техните чувства и развиване на уменията им за изразяване в семейството.
Продължителност 60 мин – Цена 40 лв

Скайп консултативна сесия

Може да използвате тази сесия за целите на описаните по-горе сесии или пък да заявите всякакъв друг проблем и тематика, които ви вълнуват в момента. Подходяща е , ако живеете извън София , в чужбина или пък разполагате с малко свободно време и искате да оптимизирате деня си. Може ефективно в условия на пълна доверителност да се възползвате от напредъка на модерните технологии и да заявите вашата първа скайп сесия. Аз ще съм на разположение, за да чуя всичко, което Ви вълнува и да ви подпомогна в търсенето и случването на промяна.
Продължителност 50 мин – Цена 30 лв

Важно! Промяна или отмяна на консултация може да се извърши до 24 часа преди часа ви. След това сесията се заплаща в зависимост от вида и.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close